Dalmatinska janjetina zaštićena oznakom izvornosti na razini Europske unije

8. ožujka 2023. godine u Službenom listu Europske unije (SL L 70 8. 3. 2023. objavljena je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2023/504 ?d 1. ožujka 2023. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Dalmatinska janjetina” (ZOI)), čime je „Dalmatinska janjetina“ zaštićena europskom oznakom izvornosti (ZOI) za poljoprivredne i prehrambene proizvode (vrsta proizvoda: hrana), u kategoriji proizvoda iz razreda 1.1. Svježe meso (i nusproizvodi klanja).

Time je „Dalmatinska janjetina“ upisana u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Europske unije (u daljnjem tekstu: Registar oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a).1 Registracijom predmetnog naziva kao oznake izvornosti na razini Europske unije, ovaj prehrambeni proizvod je zaštićen na području cijele Europske unije od neovlaštenog iskorištavanja njegova ugleda, kao i od svakog bilo izravnog, bilo neizravnog korištenja, odnosno uporabe koja bi mogla dovesti potrošača u zabludu o podrijetlu proizvoda.

Postupak zaštite naziva „Dalmatinska janjetina“ započeo je podnošenjem zahtjeva za zaštitu predmetnog naziva kao zaštićene oznake izvornosti od strane podnositelja zahtjeva Udruge uzgajivača ovaca i koza Dalmacije, Kralja Zvonimira 34, Drniš Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske 2022. godine. S obzirom na to da u propisanom roku Komisiji nije dostavljen niti jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (L 343 14.12.2012, 1; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012), naziv „Dalmatinska janjetina” je upisan u spomenuti Registar oznaka zemljopisnog podrijetla Europske unije.

Kako proizlazi iz objavljene Specifikacije proizvoda2, „Dalmatinska janjetina” je meso janjadi hrvatske izvorne pasmine ovce, dalmatinske pramenke, koja su ojanjena, uzgojena i zaklana isključivo na području Dalmacije. Za proizvodnju „Dalmatinske janjetine” klanje janjadi obavlja se u dobi od 70 do 130 dana, kad dostižu tjelesnu masu od 15 do 28 kg. „Dalmatinska janjetina” nosi ime po uzgojnom području dalmatinske pramenke, Dalmaciji, ali i sam naziv Dalmacija potječe od ilirske riječi za ovcu, dalma ili delma.

Mišićno tkivo je blijedoružičaste do ružičaste boje, a meso dugog leđnog mišića sadržava manje od 4 % masti i veći broj različitih hlapivih spojeva arome, osobito terpena te specifičan sastav masnih kiselina, što sve zajedno rezultira specifičnim senzorskim svojstvima mesa.. Posebno cijenjenu „Dalmatinsku janjetinu“ koja se proizvodi na otocima, priobalju i krškim područjima Dalmatinske zagore odlikuju nježna struktura mišića bez izražene mramoriranosti, bijelih potkožnih i unutarnjih masnih naslaga. U usporedbi s drugim vrstama janjetine meso „Dalmatinske janjetine“ sadrži znatno manje masti, a potrošači prepoznaju i posebno cijene „Dalmatinsku janjetinu“ prije svega zbog mekanog i sočnog mišićnog tkiva te arome i okusa bez izraženog mirisa po ovčjem mesu.

Definicija oznake izvornosti

Oznaka izvornosti (engl. Protected Designation of Origin – PDO), kao oblik intelektualnog vlasništva predstavlja oblik zaštite podrijetla proizvoda. Oznaka izvornosti definirana je čl. 3. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (Nar. nov. br. 173/03., 186/03., 54/05., 76/07., 49/11., 46/18.) kao naziv područja, određenog mjesta ili, u posebnim slučajevima, zemlje koji se rabi za označavanje proizvoda ili usluga koji potječu iz tog područja, određenog mjesta ili te zemlje i čija je kakvoća ili čija su svojstva bitno ili isključivo nastala pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine i njezina se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom području. Oznakom izvornosti smatra se i naziv koji nije administrativni zemljopisni naziv određene zemlje, regije ili mjesta, a koji je dugotrajnom uporabom u gospodarskom prometu postao općepoznat kao naziv proizvoda koji potječe iz tog područja, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. navedenog članka.

Na razini Europske unije, oznaka izvornosti je definirana čl. 5. Uredbe (EU) br. 1151/2012 na način da predstavlja naziv kojim se označava proizvod koji potječe iz određenog mjesta, regije, ili u posebnim slučajevima države, čija kvaliteta ili karakteristike u bitnom ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine; i čije se sve faze proizvodnje odvijaju u određenom zemljopisnom području. Neovisno o tome, određeni će se nazivi smatrati oznakama izvornosti kada te sirovine za proizvode dolaze iz zemljopisnog područja koje je veće ili različito od definiranog zemljopisnog područja, pod uvjetom da je područje proizvodnje sirovina, da postoje posebni uvjeti za proizvodnju sirovina, da postoje sustavi kontrole koji osiguravaju ispunjavanje propisanih uvjeta i da su navedene oznake izvornosti bile priznate kao oznake izvornosti u zemlji podrijetla prije 1. svibnja 2004. godine.

Predmetna Uredba (EU) br. 1151/2012 ima za cilj pružiti pomoć proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prilikom informiranja kupaca i potrošača o karakteristikama proizvoda i svojstvima proizvodnje tih proizvoda, čime se osigurava pošteno tržišno natjecanje za poljoprivrednike i proizvođače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji imaju karakteristike i svojstva dodane vrijednosti, dostupnost pouzdanih informacija potrošačima vezanih uz takve proizvode, poštovanje prava intelektualnog vlasništva te cjelovitost unutarnjeg tržišta.

Zaštićene oznake izvornosti Republike Hrvatske u kategoriji hrane na razini Europske unije

Prema podacima iz Registra oznaka zemljopisnog podrijetla Europske unije, Republika Hrvatska u ovom trenutku ima ukupno 25 proizvoda u kategoriji hrane čiji je naziv registriran u Europskoj uniji kao zaštićena oznaka izvornosti. Pored ovdje tematiziranog naziva „Dalmatinska janjetina“, ostali već registrirani nazivi kao zaštićene oznake izvornosti u kategoriji hrane su Goranski medun, Meso istarskog goveda - boškarina / Meso istrskega goveda – boškarina, Istarski ovčji sir / Istrski ovčji sir, Meso turopoljske svinje, Dalmatinski med, Istarski med / Istrski med, Zagorski bagremov med, Bračko maslinovo ulje, Meso crne slavonske svinje, Varaždinsko zelje, Šoltansko maslinovo ulje, Korčulansko maslinovo ulje, Paška janjetina, Krčko maslinovo ulje, Istarski pršut / Istrski pršut, Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje, Neretvanska mandarina i Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres.

Ostvarena zaštita predmetnog naziva kao zaštićene oznake izvornosti potvrda je postojanju posebnih svojstava i tradicionalno stečenog ugleda dalmatinske janjetine. Ona bi proizvođačima ovog gastronomski iznimno cijenjenog proizvoda trebala omogućiti povećanje dohotka od njegove proizvodnje i plasmana na tržište. Isto tako zaštita bi trebala doprinijeti gospodarskom razvoju zemljopisnog područja Drniša, otvaranju novih radnih mjesta i zadržavanju postojećih. U konačnici ostvarena zaštita naziva „Dalmatinska janjetina“ bi trebala potrošačima i široj javnosti omogućiti lakšu identifikaciju ovog autentičnog proizvoda koji posjeduje određena posebna svojstva i kvalitete te naposljetku dovesti do povećanja njegove tržišne vrijednosti kroz snažniji brending.

IZVORI:

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2023/504 ?d 1. ožujka 2023. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Dalmatinska janjetina” (ZOI)) dostupna na sljedećoj poveznici Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (Nar. nov. br. 173/03., 186/03., 54/05., 76/07., 49/11., 46/18.) Priopćenje Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske od 08. ožujka 2023. dostupno na sljedećoj poveznici Specifikacija proizvoda „Dalmatinska janjetina“ dostupna na sljedećoj poveznici Elektronički registar „eAmbrosia – registar oznaka zemljopisnog podrijetla Europske unije dostupan na sljedećoj poveznici

1 Pristup elektroničkom registru „eAmbrosia – registar oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a” moguć je putem sljedeće poveznice

2 poveznica

Maja Bilić Paulić, mag. iur.
Maja Bilić Paulić, mag. iur.

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju… 

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju 

Kontakt

info@ou-mbp.hr

Adresa

Adresa

Pošaljite svoj upit