O NAMA

O NAMA

O NAMA

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić svojom stručnošću, informiranošću, poznavanjem tržišta i poslovno orijentiranim personaliziranom pristupom, strateškim pravnim savjetovanjem i podrškom omogućuje svojim strankama stvaranje dodatne i nove vrijednosti u njihovom poslovanju i razvoju.

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić je prvenstveno orijentiran na hrvatsko tržište i tržište jugoistočne Europe, a savjetuje domaće i međunarodne stranke u njihovu redovitom poslovanju i u budućim investicijama.

Misija našeg odvjetničkog ureda je da sa svakom strankom ustanovi uzajamni odnos kvalitetne suradnje i povjerenja te da osigura neophodnu podršku poslovanju svih svojih stranaka.

Kontinuirana, pravovremena i adekvatna pravna podrška apsolutni je preduvjet kvalitetnom, uspješnom i održivom poslovanju svake stranke neovisno o vrsti poslovne aktivnosti.

NAŠE TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Stručnost i kvaliteta

Autentičnost i integritet

Posvećenost i predanost

Odlučnost i dosljednost

O ODVJETNICI

Odvjetnica Maja Bilić Paulić diplomirala je na Sveučilišnom integriranom prediplomskom i diplomskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine, a po ostvarenom studijskom uspjehu bila je među 3% najboljih studenata generacije.

Kao ERASMUS stipendistica odvjetnica je pohađala program studentske razmjene na Pravnom fakultetu Sveučilišta Biccoca u Milanu u Italiji te je sudjelovala u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta isprva kao student kliničar, a potom i kao student mentor i akademski mentor u Grupi za diskriminaciju i manjinska prava i Grupi za zaštitu prava radnika.

Nakon završetka vježbeničkog staža kao odvjetnička vježbenica u renomiranom odvjetničkom društvu u Zagrebu specijaliziranom u području prava intelektualnog vlasništva i trgovačkog prava s posebnim uspjehom je položila pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

Daljnju praksu i iskustvo odvjetnica je stekla radom u drugim odvjetničkim društvima i na radnom mjestu više analitičarke Odjela za pravne poslove Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. 2023. godine odvjetnica je osnovala vlastiti odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu.

Odvjetnica je uspješno završila obuku za medijatora u Hrvatskoj udruzi za mirenje i postala certificirana medijatorica. Redovno se stručno usavršava pohađajući brojne edukacije, seminare i konferencije u području svog interesa i djelovanja. 2016. godine odvjetnica je upisala Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualnog vlasništva pri Sveučilištu u Zagrebu te se intenzivno bavi stručnim i znanstvenim radom poglavito u području intelektualnog vlasništva, zaštite osobnih podataka te medijskog prava, publicirajući stručne radove u vodećim pravnim publikacijama Republike Hrvatske.

OBRAZOVANJE

 • Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 • ERASMUS Student Exchange Program Universita degli Studi di Milano - Bicocca (Facolta di Giurisprudenza), Milano (Italija)

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trgovačkopravni modul

 • Gimnazija Antuna Vrančića u Šibeniku

RADNO ISKUSTVO

 • Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić

 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

...

KVALIFIKACIJE

 • Certificate of completion Elements of Artificial Intelligence on-line course (Reaktor, Sveučilište u Helsinkiju)

 • Certifikat u području javne nabave (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Uprava za sustav javne nabave)

 • TOEFL iBT (Institut za razvoj obrazovanja)

 • Pravosudni ispit, položen s posebnom pohvalom (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske) Osnovna i napredne obuke za medijatora (Hrvatska udruga za mirenje) – stečeni certifikat medijatora pri Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

 • Certifikat Knowledge of English language (SOL, British Chambers, London i Barnstaple, Ujedinjeno Kraljevstvo)

STRUČNI RADOVI

 • Pravni status sportaša u Republici Hrvatskoj, Pravo u gospodarstvu od 01. lipnja 2022. Autorsko pravo u arhitekturi, IUS-INFO od 08. rujna 2020.

 • Krivotvorenje lijekova u kontekstu borbe protiv pandemije koronavirusa, IUS-INFO od 16. lipnja 2020.

 • Pojam franšize, pravna svojstva i vrste franšiznih ugovora, IUS-INFO od 25. veljače 2020.

 • Zaštita autorskih prava novinara u Republici Hrvatskoj, IUS-INFO od 01. kolovoza 2019.

 • Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu, Informator broj 6584-6585 od 22. srpnja 2019.

 • Zaštita osobnih podataka unutar školskih ustanova i ustanova za visoko obrazovanje, Informator broj 6562 od 18. veljače 2019.

 • Zaštita prava privatnosti djece u dječjim vrtićima u svjetlu Opće uredbe o zaštiti podataka, Informator broj 6553 od 17. prosinca 2018.

 • Kolizija između oznaka zemljopisnog podrijetla i naziva internetskih domena kroz analizu odluke Internetske korporacije za dodjelu imena i brojeva (ICANN) o uvođenju novih generičkih vršnih domena „Wine“ i „Vin“ // Glasnik prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, 7 (2016), 1; 53-68 (međunarodna recenzija, članak, stručni)

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju… 

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju 

Kontakt

info@ou-mbp.hr

Adresa

Adresa

Pošaljite svoj upit