USLUGE

USLUGE

Odvjetničke usluge

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić svojim predanim radom, znanjem i iskustvom pruža aktivnu i sveobuhvatnu pravnu podršku svojim strankama prepoznavanjem njihovih strateških i ciljanih poslovnih i pravnih potreba čime aktivno pridonosi stvaranju nove vrijednosti za uspješno i održivo poslovanje i razvoj svake pojedine stranke.

Angažirani smo i posvećeni individualnom dubinskom razumijevanju poslovnih i pravnih potreba naših stranaka, te kontinuiranoj uzajamnoj i aktivnoj suradnji koja obuhvaća detektiranje, zaštitu i razvoj svih aspekata poslovanja naših stranaka.

Naše stranke su domaće i strane pravne osobe koja posluju u sektorima tehnologije, medija, glazbene i
filmske industrije, istraživanja i razvoja, digitalnog oglašavanja, kulture, znanosti, obrazovanja, farmacije, medicine, zdravstva i sporta.

Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić svojim predanim radom, znanjem i iskustvom pruža aktivnu i sveobuhvatnu pravnu podršku svojim strankama prepoznavanjem njihovih strateških i ciljanih poslovnih i pravnih potreba čime aktivno pridonosi stvaranju nove vrijednosti za uspješno i održivo poslovanje i razvoj svake pojedine stranke.

Angažirani smo i posvećeni individualnom dubinskom razumijevanju poslovnih i pravnih potreba naših stranaka, te kontinuiranoj uzajamnoj i aktivnoj suradnji koja obuhvaća detektiranje, zaštitu i razvoj svih aspekata poslovanja naših stranaka.

Naše stranke su domaće i strane pravne osobe koja posluju u sektorima tehnologije, medija, glazbene i filmske industrije, istraživanja i razvoja, digitalnog oglašavanja, kulture, znanosti, obrazovanja, farmacije, medicine, zdravstva i sporta.

Pravna područja

Pružamo usluge fizičkim i pravnim osobama kroz razna pravna područja primjenjujući dobru međunarodnu praksu i uzimajući u obzir lokalne izazove i prilike.

Nastojimo svakoj stranci i njenom predmetu dati zasluženu pozornost pri čemu nam kvaliteta zastupanja i pravne pomoći ima prioritet.

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Zastupanje pred nacionalnim i međunarodnim tijelima u postupcima za zaštitu različitih predmeta prava intelektualnog vlasništva. Naše usluge uključuju sveobuhvatno pravno savjetovanje i podršku prilikom strateškog strukturiranja portfelja prava intelektualnog vlasništva, njegove zaštite, komercijalizacije i upravljanja.

MEDIJSKO PRAVO

Naše usluge uključuju savjetovanje i zastupanje pred nadležnim tijelima u postupcima dobivanja
dozvola, financiranja, sastavljanja izjava i ugovora poput izdavačkih ugovora, ugovora o publishingu, ugovora o audiovizualnoj prilagodbi, ugovora o licenciji, ugovora o distribuciji i drugih vrsta pravnih poslova.

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Naše usluge uključuju sastavljanje ugovora i drugih isprava, poput društvenog ugovora ili izjava o osnivanju društva, odluka o imenovanju članova uprave, prokurista, povećanja i smanjenja temeljenog kapitala, priprema odluka skupštine društva, uprave i nadzornog odbora, komunikacija s
dioničarima i/ili udjeličarima, kupnji / prodaji dionica, poslovnih udjela, zastupanje društva u pregovorima te zastupanje u svim vrstama postupaka pred nadležnim tijelima.

NEKRETNINE, ZEMLJIŠNOKNJIŽNO I STVARNO PRAVO

Naše usluge uključuju detaljno istraživanje i analizu zemljišnoknjižnog stanja, sastav predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o zasnivanju založnog prava, zamjeni i darovanju nekretnina, ugovora o razvrgnuću suvlasništva, ugovora o najmu, ugovora o zakupu i drugih ugovora.

RADNO PRAVO

Naše usluge uključuju pravno savjetovanje i zastupanje u pregovorima iz radnopravnih odnosa, u postupcima pred nadležnim tijelima, sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, otkaza te ostalih dokumenata iz područja radnog prava, kao i ishođenje radnih dozvola za strance.

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju… 

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju 

Kontakt

info@ou-mbp.hr

Adresa

Adresa

Pošaljite svoj upit