Strateško upravljanje intelektualnim vlasništvom poduzeća

Strategija upravljanja intelektualnim vlasništvom, kao najvažnijim segmentom nematerijalne imovine svakog poduzeća, ključan je dio njegove cjelovite poslovne strategije i poslovnog planiranja. Maja Bilić Paulić, mag. iur., Odvjetnički ured Maja Bilić Paulić

Intelektualno vlasništvo možemo definirati kao nematerijalnunimovinu koja predstavlja kreativnu ili umjetničku realizaciju neke apstraktne ideje koja ima društvenu vrijednost, a koja pod određenim pretpostavkama uživa pravnu zaštitu. U poslovnom smislu, intelektualno vlasništvo predstavlja imovinu čije uspješno iskorištavanje može biti vrijedan temelj ili doprinos poslovanju, a koje njezinom nositelju omogućava ostvarivanje konkurentske prednosti na tržištu. Uzimajući u obzir činjenicu da intelektualno vlasništvo u gospodarskom poslovanju možemo promatrati iz perspektive ne samo nositelja, već i korisnika prava, strateško upravljanje intelektualnim vlasništvom podrazumijeva upravljanje vlastitim intelektualnim vlasništvom poduzeća, s jedne strane, te intelektualnim vlasništvom u odnosu na koje je određeno poduzeće tek korisnik, s druge strane.

Postavljanje strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom poduzeća

Upravljanje intelektualnim vlasništvom polazi od definiranja poslovnih ciljeva poduzeća te strukturiranja i dubinske analize portfelja prava intelektualnog vlasništva u vlasništvu samog poduzeća, kao i svih onih prava intelektualnog vlasništva koje poduzeće koristi, a koja nisu u njegovom vlasništvu. Osnovna pretpostavka za učinkovito strateško upravljanje intelektualnim vlasništvom leži u poznavanju zakonitosti sustava intelektualnog vlasništva i instrumenata koji ga čine.

U suštini, strategija upravljanja vlastitim intelektualnim vlasništvom ima cilj da optimalnim odabirom oblika prava intelektualnog vlasništva kojim se pojedini predmet prava štiti, ili kombinacijom različitih oblika zaštite, ostvari što povoljnija pozicija nositelja prava, odnosno što dulje trajanje monopolističkog položaja koji je imanentan toj poziciji. S tim u vezi, strategija upravljanja vlastitim intelektualnim vlasništvom uključuje i postavljanje strategije upravljanja portfeljem prava intelektualnog vlasništva, koji čine sva prava intelektualnog vlasništva u posjedu određenog poduzeća, i to ona formalna, kao što su autorsko i srodna prava te prava industrijskog vlasništva (patenti, uporabni modeli, žigovi, industrijski dizajn, topografije poluvodičkih proizvoda, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti), ali i neformalna (poslovne tajne, znanje i iskustvo, biljne sorte itd.).

Konačno, upravljanje intelektualnim vlasništvom poduzeća, promatrajući iz perspektive korisnika prava, uključuje izbor oblika korištenja tuđeg intelektualnog vlasništva, upravljanje troškovima takva korištenja, ali i poduzimanje mjera za izbjegavanje povreda tuđeg intelektualnog vlasništva, kao i upravljanje eventualnim postupcima radi povreda.

UMJESTO ZAKLJUČKA

Recentna istraživanja pokazuju kako većina poduzeća razumije ulogu intelektualnog vlasništva u gospodarskom poslovanju poduzeća općenito, međutim, manji dio njih te spoznaje implementira u vlastite poslovne planove na način da istim intelektualnim vlasništvom i upravlja na učinkovit način postavljanjem i implementacijom strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom. Intelektualno vlasništvo ključno je za poslovanje gospodarskih subjekata jer djeluje kao način prepoznavanja, podrške i promidžbe proizvoda/ usluga te kulture poduzeća, a učinkovito upravljanje istim omogućuje kapitalizaciju i monetizaciju predmeta prava, što za poduzeća znači gospodarski rast i postizanje uspjeha u gospodarskom poslovanju.

Maja Bilić Paulić, mag. iur.
Maja Bilić Paulić, mag. iur.

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju… 

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju 

Kontakt

info@ou-mbp.hr

Adresa

Adresa

Pošaljite svoj upit