Naziv “Malostonska kamenica” zaštićen oznakom izvornosti na razini Europske unije

Dana 13. listopada 2020. godine u Službenom listu Europske unije (SL L 334, 13. 10. 2020.) objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1469 od 6. listopada 2020. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla „Malostonska kamenica” (ZOI), čime je je „Malostonska kamenica“ zaštićena europskom oznakom izvornosti (ZOI) za poljoprivredne i prehrambene proizvode (vrsta proizvoda: hrana), u kategoriji proizvoda iz razreda 1.7.: Svježa riba, mekušci i ljuskavci te proizvodi od njih.
Time je „Malostonska kamenica“ upisana u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Europske unije (u daljnjem tekstu: Registar oznaka zemljopisnog podrijetla EU-e).1 Registracijom predmetnog naziva kao oznake izvornosti na razini Europske unije, ovaj prehrambeni proizvod je zaštićen na području cijele Europske unije od neovlaštenog iskorištavanja njegova ugleda, kao i od svakog bilo izravnog, bilo neizravnog korištenja, odnosno uporabe koja bi mogla dovesti potrošača u zabludu o podrijetlu proizvoda.

Postupak zaštite naziva „Malostonska kamenica“ započeo je 10. kolovoza 2017. godine kada je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske zaprimilo zahtjev za zaštitu predmetnog naziva kao zaštićene oznake izvornosti od strane podnositelja zahtjeva Udruge Stonski školjkari Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston. S obzirom na to da u propisanom roku Komisiji nije dostavljen niti jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (L 343 14.12.2012, 1; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012), naziv „Malostonska kamenica” je upisan u spomenuti Registar oznaka zemljopisnog podrijetla EU-e.

Kako proizlazi iz objavljene Specifikacije proizvoda2, ”Malostonska kamenica” taksonomski pripada vrsti europske plosnate kamenice Ostrea edulis Linnaeus, a predstavlja školjkaša nepravilna ovalna oblika, nepravilnih rubova, čvrste građe, asimetričnog, nejednakih ljuštura, katkada lomljivog. Lijeva (donja) ljuštura je ispupčena, a desna (gornja) ravna i ulazi unutar lijeve. Ljušture su žućkasto ili sivo-smeđe ili žuto-zelene boje s crvenkastim ili ljubičastim obojenjima. Skulptura ljuštura sastoji se od koncentričnih grebena ili crta, brazda i rebara te lisnatih ljuskica. Katkada se javljaju i radijalne brazde i rebra. Unutrašnjost ljušture biserno je bijele boje, ponekad s raznobojnim mrljama. Meko tkivo ili „meso“ ispunjava veći dio šupljine ljušture i jestivo je bez termičke obrade. Meso karakterizira čvrsta, kupolasto nabubrena masna struktura smještena u području visceralne mase koja je sjajne bijelo-žućkaste boje te izrazito tamni, najčešće crni rubovi plašta, koji su u izraženom kontrastu sa svijetlom i sjajnom visceralnom masom.

Posebnost „Malostonske kamenice“ proizlazi iz jedinstvenih okolišnih karakteristika Malostonskog zaljeva u kojem se uzgaja, po kojem je dobila i ime, ali i iz vještina i tradicionalnih uzgojnih praksi koje primjenjuju lokalni školjkari, a koje su razvijene tijekom višestoljetne tradicije uzgoja upravo na tom zemljopisnom području. Naime, jedinstvena svojstva akvatorija Malostonskog zaljeva, optimalna količina i sastav hrane, izvrsna kvaliteta morske vode uz primjenu tradicionalnih znanja i vještina izravno se odražavaju na kvalitetu i organoleptička svojstva ovog cijenjenog proizvoda.

Definicija oznake izvornosti

Oznaka izvornosti (engl. Protected Designation of Origin – PDO), kao oblik intelektualnog vlasništva predstavlja oblik zaštite podrijetla proizvoda. Oznaka izvornosti definirana je čl. 3. Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (Nar. nov. br. 173/03., 186/03., 54/05., 76/07., 49/11., 46/18.) kao naziv područja, određenog mjesta ili, u posebnim slučajevima, zemlje koji se rabi za označavanje proizvoda ili usluga koji potječu iz tog područja, određenog mjesta ili te zemlje i čija je kakvoća ili čija su svojstva bitno ili isključivo nastala pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine i njezina se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom području. Oznakom izvornosti smatra se i naziv koji nije administrativni zemljopisni naziv određene zemlje, regije ili mjesta, a koji je dugotrajnom uporabom u gospodarskom prometu postao općepoznat kao naziv proizvoda koji potječe iz tog područja, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. navedenog članka.

Na razini Europske unije, oznaka izvornosti je definirana čl. 5. Uredbe (EU) br. 1151/2012 na način da predstavlja naziv kojim se označava proizvod koji potječe iz određenog mjesta, regije, ili u posebnim slučajevima države, čija kvaliteta ili karakteristike u bitnom ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine; i čije se sve faze proizvodnje odvijaju u određenom zemljopisnom području. Neovisno o tome, određeni će se nazivi smatrati oznakama izvornosti kada te sirovine za proizvode dolaze iz zemljopisnog područja koje je veće ili različito od definiranog zemljopisnog područja, pod uvjetom da je područje proizvodnje sirovina, da postoje posebni uvjeti za proizvodnju sirovina, da postoje sustavi kontrole koji osiguravaju ispunjavanje propisanih uvjeta i da su navedene oznake izvornosti bile priznate kao oznake izvornosti u zemlji podrijetla prije 1. svibnja 2004.
godine.

Predmetna Uredba (EU) br. 1151/2012 ima za cilj pružiti pomoć proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prilikom informiranja kupaca i potrošača o karakteristikama proizvoda i svojstvima proizvodnje tih proizvoda, čime se osigurava pošteno tržišno natjecanje za poljoprivrednike i proizvođače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji imaju karakteristike i svojstva dodane vrijednosti, dostupnost pouzdanih informacija potrošačima vezanih uz takve proizvode, poštovanje prava intelektualnog vlasništva te cjelovitost unutarnjeg tržišta.3

Prema podacima iz Registra oznaka zemljopisnog podrijetla EU4, Republika Hrvatska u ovom trenutku ima ukupno 28 proizvoda u kategoriji hrane, čiji je naziv registriran u Europskoj uniji kao zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla. Pored predmetnog naziva „Malostonska kamenica“ koji je registriran kao zaštićena oznaka izvornosti, ostali već registrirani nazivi kao zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla su: Krčki pršut, Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres, Neretvanska mandarina, Ogulinsko kiselo zelje / Ogulinski kiseli kupus, Baranjski kulen, Lički krumpir, Istarski pršut / Istrski pršut, Drniški pršut, Dalmatinski pršut, Poljički soparnik /Poljički zeljanik /Poljički uljenjak, Zagorski puran, Krčko maslinovo ulje, Korčulansko maslinovo ulje, Paška janjetina, Šoltansko maslinovo ulje, Varaždinsko zelje, Slavonski kulen / lavonski kulin, Međimursko meso ‘z tiblice, Slavonski med, Lička janjetina, Istra, Paška sol, Zagorski mlinci, Paški sir i Bjelovarski kvargl, Brački varenik i Varaždinski klipič.

Ostvarena zaštita naziva “Malostonska kamenica” kao zaštićena oznaka izvornosti potvrda je postojanju posebnih svojstava i kroz povijest stečenog ugleda ovog proizvoda. Proizvođačima ovog gastronomski iznimno cijenjenog proizvoda trebala bi omogućiti povećanje dohotka od njegove proizvodnje i plasmana na tržište što dovodi do povećanja tržišne vrijednosti samog proizvoda, a potrošačima i široj javnosti jamči identifikaciju autentičnog proizvoda koji posjeduje određena posebna svojstva i kvalitete.

Povrh navedenog, činjenica ostvarenja zaštite trebala bi doprinijeti i gospodarskom razvoju zemljopisnog područja Malostonskog zaljeva na kojem se kamenice uzgajaju, kroz zadržavanje radno sposobnog stanovništva i poticanje otvaranja novih radnih mjesta na tom području, ali na koncu i potaknuti daljnje napore za očuvanjem i razvojem ove jedinstvene tradicionalne proizvodnje “Malostonske kamenice”.

1 Pristup elektroničkom registru „eAmbrosia – registar oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a” moguć je putem sljedeće poveznice;https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/#

2 Cjelokupna specifikacija proizvoda “Malostonska kamenica” je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/datastore/filestore/82/Specifikacija-Malostonska-kamenica-11.pdf

3 Prema čl. 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012

4 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/#

Izvadak iz registra zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla:

Maja Bilić Paulić, mag. iur.
Maja Bilić Paulić, mag. iur.

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju… 

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju 

Kontakt

info@ou-mbp.hr

Adresa

Adresa

Pošaljite svoj upit