Pravni status influencera u Republici Hrvatskoj

Influenceri su danas prisutni u gotovo svim sektorima i industrijama, počevši od sporta, industrije informacijsko-komunikacijske tehnologije, modne industrije, turizma, industrije zabave, industrije videoigara, zdravstvene industrije... Maja Bilić Paulić, mag. iur., odvjetnica

Progresivni tehnološki napredak, koji se očituje u razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije, dovodi do intenzivnog rasta internetskih medija, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije, čiji principi funkcioniranja počivaju na izuzetno složenim poslovnim modelima i zakonitostima poput algoritama pretraživanja, komora jeka i filtar mjehurića. U opisanom digitalnom okružju dominantnu ulogu imaju tzv. influenceri, i to ne samo u društvenom kontekstu stvaranja javnog mišljenja, već i u marketinško-prodajnom smislu. Naime, upravo influenceri predstavljaju ključne čimbenike posredstvom kojih poslovni subjekti indirektno komuniciraju s tržištem.

Svojim djelovanjem influenceri postaju izuzetno bitna spona između samih brendova koje poslovni subjekti oglašavaju putem različitih digitalnih platformi i njihovih krajnjih korisnika, odnosno kupaca oglašavanih proizvoda ili primatelja oglašavanih usluga.

Izuzetno je važno da influenceri prilikom oglašavanja i prodaje proizvoda i usluga na društvenim mrežama budu autentični, vjerodostojni, transparentni, da izbjegavaju nedopušteno, zavaravajuće i prikriveno oglašavanje te da budu svjesni svoje uloge i utjecaja koji imaju, posebice na mlađu populaciju koja je i najprisutnija u digitalnom okružju.

U literaturi pronalazimo nekoliko kategorizacija influencera, pa ih tako, ovisno o veličini njihova tržišta i broju pratitelja, možemo podijeliti u tri skupine, a to su mega-influenceri, makro-influenceri i mikro-influenceri. Svima njima zajedničko je upravo to da posjeduju određeni stupanj popularnosti, statusa, znanja i autoriteta, na temelju čega grade odnos povjerenja sa svojim pratiteljima i tako utječu na njihovo ponašanje. Usprkos iznimno snažnom porastu njihova značaja, djelatnost i zanimanje influencera u Hrvatskoj još uvijek nije regulirano niti prepoznato u nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Stoga influenceri svoje djelatnosti definiraju kao djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda), djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga, djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja i dr., dok svoje usluge pružaju u pravilu u okviru obrta, (jednostavnog) društva s ograničenom odgovornošću ili temeljem zaključenog ugovora o autorskom djelu ili ugovora o djelu. Upravo odabrani oblik poslovne djelatnosti određuje oblik oporezivanja prihoda koji u okviru svog poslovanja stječe influencer.

Influencer je svaka osoba koja ima utjecaj na druge ljude, no u kontekstu medijske i oglašivačke industrije, utjecaj influencera odražava se na kupovne, poslovne, emotivne i druge odluke pojedinaca.

U kontekstu europske i hrvatske pravne regulative, influenceri se smatraju trgovcima. Stoga je od iznimne važnosti da svoje poslovanje usklade s brojnim propisima koji reguliraju njihov rad, a to su, između ostalih, propisi iz područja oglašavanja, zaštite prava potrošača i kibernetičke sigurnosti.

Maja Bilić Paulić, mag. iur.
Maja Bilić Paulić, mag. iur.

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju… 

Pošaljite informativni upit

 Ispunite formular i pokušajte što preciznije opisati Vašu pravnu situaciju 

Kontakt

info@ou-mbp.hr

Adresa

Adresa

Pošaljite svoj upit